Selected Media

Eurographic Danmark

Positiv sparring omkring, hvordan vi bearbejder segmenter og konstruktive input på vinkler

Godt ”start up” koncept, hvor forløb og salgssamtale struktureres
Kvalificerede møder – dvs. emnerne ved hvad det drejer sig om og er velforberedte på møderne.
Ved flere møder er min ”kollega” – dvs. Focus medarbejderen blevet rost, som værende professionel

Lars Hartung,
Kommerciel Direktør
www.eurographicdanmark.dk