Selected Media

CELF – center for erhvervsrettet uddannelse Lolland Falster har benyttet Fokus Telemarketing flere gang gennem de sidste fire år. Primært til mødebooking, men også i forbindelse med kundeanalyser.

Vi samarbejder ofte med andre uddannelsesinstitutioner om formidling af mulighederne indenfor efteruddannelse, og telemarketing er blevet en gode og effektiv måde at få booket møder med rigtig mange små og mellemstore virksomheder, som vi ellers ikke har kontakt til. Det giver en god energi blandt sælgerne, at møderne er booket og vi kommer ud til flere virksomheder end ellers på den måde. Dermed øges virksomhedernes kendskab til os og vores tilbud.

Vi har også benyttet Fokus Telemarketing i forbindelse med en tilfredshedsanalyse blandt virksomheder, der tager lærlinge. Her gennemførte Fokus Telemarketing interviewene over telefonen. Fokus Telemarketing foreslog, at vi samtidig fik afdækket hvilke virksomheder, der overvejede at tage elever inden for det næste halve år. Dette set-up resulterede i godt 174 leads til virksomheder, der overvejede at tage elever samt en svarprocent over 70%. Samlet set gav det os et rigtigt godt grundlag for det videre samarbejde med virksomhederne.

Samarbejdet med Fokus Telemarketing er afslappet og uformelt. Fokus Telemarketings koncept er enkelt og en kampagne kan derfor hurtigt sættes i gang. Der er sparring, når kampagnen skal udformes og en god dialog mellem vores sælgere og Fokus Telemarketing phonere under kampagnen. Dertil kommer en nem og overskuelig prismodel baseret på resultater.

Samarbejdet med Fokus Telemarketing har klart øget vores berøringsflade med virksomhederne på vores marked.

Charlotte Maegaard Kristiansen
Markedschef
CELF