services mood

Fra service til salgskanal

Salgskampagner og mersalg

salgskampagner og mersalg

Hvordan laver du en effektiv salgskampagne – tilrettelægger den og gennemfører salget med succes!

Du får inspiration til hvorledes du nemt og i praksis tilrettelægger en salgskampagne og gennemfører den. Du får værktøjerne til systematisk opfølgning på din kampagne – ikke for at snakke, men for at lukke ordrer. Med i bagagen får du også teknikkerne for mersalg på kampagner. Sælg når nu du alligevel har kunden ved hånden – det er god service!

Følgende temaer bliver gennemgået:

  • Forskellige salgskampagner og opbygning
  • Struktur og planlægning – den prioriterede indsats
  • Kontakt til målgruppen – hvad gør de dygtige og hvad virker?
  • Opfølgning på kampagnen med henblik på salg – teknikker og værktøjer
  • Kampagnesalg på indgående kald – får kunden tilbuddet hver gang?
  • Kampagnesalg på udgående kald – anmassende eller god service?

Kontakt Casper Dreymann, hvis du vil vide mere om vores kurser. 
Tlf: 8220 2400